Keyword Research คืออะไร

   Keyword Research หรือ การวิจัยคีย์เวิร์ด หมายถึง กระบวนการค้นหาและวิเคราะห์คำหรือวลีที่ผู้คนใช้ค้นหาข้อมูล สินค้า บริการ และ Content บนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google

   วัตถุประสงค์

   ค้นหาคำที่ผู้คนใช้ค้นหา
   วิเคราะห์ปริมาณการค้นหา
   วิเคราะห์ความยากง่ายในการแข่งขัน
   เลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม
   ประเภทของ Keyword

   Short-tail keyword: คำสั้นๆ ความหมายกว้าง ค้นหาง่าย แต่มีการแข่งขันสูง
   Long-tail keyword: คำยาว ความหมายเฉพาะเจาะจง ค้นหายาก แต่มีการแข่งขันต่ำ
   เครื่องมือ

   Google Keyword Planner
   Ahrefs
   SEMrush
   Moz
   วิธีการ

   ระบุหัวข้อ
   ค้นหาคีย์เวิร์ด
   วิเคราะห์ปริมาณการค้นหา
   วิเคราะห์ความยากง่ายในการแข่งขัน
   เลือกคีย์เวิร์ด
   ประโยชน์

   ช่วยให้ SEO มีประสิทธิภาพ
   เพิ่ม Traffic
   เพิ่ม Conversion
   เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
   ตัวอย่าง

   Short-tail keyword: “เสื้อผ้า”
   Long-tail keyword: “เสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงราคาถูก”
   สรุป

   Keyword Research เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ SEO ช่วยให้เลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม เพิ่ม Traffic และ Conversion

   Hi, I’m admin